Novinky

09.09.2012 18:30

Vzdělání kultura společenství 2012/2013

English for you Angličtina pro mírně pokročilé Kurz angličtiny pro mírně pokročilé. V angličtině pokračujeme v práci s učebnicí Eurolingua English 3, Lekce 3. Lekce jsou doplněny reáliemi z anglicky mluvících zemí (články z tisku, videa, písně, zjednodušená četba klasické literatury,...
22.08.2012 08:27

Komunitní divadlo

Komunitní divadlo Květen v Jablonném – výzva pro všechny! S radostí a velkým očekáváním bychom chtěli zveřejnit, že v tomto školním roce, resp. v období od listopadu 2012 do května 2013 poběží v naší obci projekt Komunitní divadlo Květen v Jablonném. Projekt, jehož realizátorem je o.s. Centrum...
22.08.2012 08:26

Zprávy z farnosti - září

Zahajujeme novou sezónu pod starým heslem: vzdělání,  kultura, společenství Prázdniny jsou pomalu za námi a my jsme pomalu začali připravovat program na další školní rok. Letos budou pro zájemce v refektáři kláštera opět otevřeny naše jazykové kurzy; v pondělí od 19.00 angličtina pro mírně...
21.07.2012 15:47

Zprávy z farnosti - srpen

Víkend 15. – 17.6.  jsme strávili na divadelním festivale v Bystřici pod Hostýnem. Do Bystřice jsme dorazili o 6 hodin později, než bylo zahájení festivalu, neboť jsme cestou museli u jednoho z automobilů vyměňovat chladič. Přišli jsme tedy o páteční muzikálové představení  muzikálu...
21.07.2012 15:44

Zprávy z farnosti - červenec 2012

V pátek 25.5. jsme v bazilice uvedli Koncert varhanních a acapellových skladeb v podání samotných autorů a Českolipského chrámového sboru. Po květnové hlavní pouti  ke svaté paní Zdislavě  (26.5.) a následné slavnosti Seslání Ducha svatého (27.5) se přiblížil termín již tradiční „Noci...
28.05.2012 09:12

Reportáž ČT

Reportáž z hlavní pouti ke svaté Zdislavě zaznamenala i ČT - dostupné na https://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/178711-v-jablonnem-si-pripomneli-vyroci-svate-zdislavy/
18.05.2012 10:10

Zprávy z farnosti - červen

1.5. 2012 Letošní zahájení poutní sezóny v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí bylo již tradičně spojeno s prvomájovým procesím a s žehnáním Zdislavinu pramenu. Slavnostní votivní mši ke svaté paní Zdislavě sloužil v bazilice dominikánský novokněz Ludvík Grundman. Na mši...
03.05.2012 14:28

Pohádka O dvanácti měsíčkách

Divadelní spolek Bří v hábitu uvede 10.5. 2012 od 10:00 v hotelu Sever pohádku v úpravě Františka Pavlíčka O dvanácti měsíčkách. Na představení jsme spolupracovali s výtvarnými obory ZUŠ v Jablonném v Podještědí i ZUŠ v Novém Boru, jejichž žáci a učitelé se postarali o oponu a tematicky laděné...
18.04.2012 15:15

Farní program duben - červenec

29.4. 2012 (neděle) – mše svatá s dětmi v Modlivém dole u Svojkova. Sraz bude v 10:00 na místě, po mši svaté plánujeme skalní výstupy na okolní pískovcové věže.    1.5. 2012 (úterý) – Zahájení poutní sezóny 10:00 mše svatá, po jejím ukončení průvod ke Zdislavině studánce a...
18.04.2012 15:07

V květnu se můžete těšit na

O.s. Centrum svaté Zdislavy a řkf Jablonné v Podještědí 1.5. 2012 Žehnání studánky 10:00 mše svatá v bazilice, celebruje Ludvík Grundman OP 11:00 odchod historického průvodu od baziliky ke studánce cca 12:00 žehnání Zdislavina pramene a vystoupení souboru Patašpička a Lusatia...

Folklórní soubor PataŠpička

04.02.2014 13:19

Nové webové stránky

Přejděte prosím na nové webové stránky www.centrumzdislava.eu
31.12.2013 16:18

Školní rok 2013/2014

Patašpička je tanečně folklórní soubor pro děti od tří let až do dospělosti. Náplní je taneční průprava odvozená z klasického i moderního baletu, rytmická výchova, zpěv, taneční improvizace a příprava jevištních zpracování (nejen) folklorního materiálu. Soubor  spolupracuje se souborem staré...
21.08.2012 22:01

Školní rok 2012-2013

Soubor má za sebou úspěšný rok existence a zve nové tanečníky a tanečnice od tří let až do dospělosti. Náplní je taneční průprava odvozená z klasického i moderního baletu, rytmická výchova, zpěv, taneční improvizace a příprava jevištních zpracování (nejen) folklorního materiálu. Soubor po...
03.05.2012 14:24

Žehnání studánce

V rámci prvomájového žehnání Zdislavině studánce vystoupil taneční soubor Patašpička za hudebního doprovodu Lusatia Consort s vystoupením Otevírání studánek. Amatérské video z vystoupení je dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=hqBppX06v10  ...
27.12.2011 22:04

Adventní koncert 2011

Krátké video z vystoupení na adventním koncertě je dostupné  na https://youtu.be/GgRmj8tLv7I
13.12.2011 00:59

PataŠpička

Tanečně folklorní soubor PataŠpička zahájil svou činnost na podzim roku 2011. Navštěvují jej děti od 3 do 10 let, zkoušky probíhají v tělocvičně MŠ Studánka v Jablonném v Podještědí. Náplní zkoušek je taneční průprava odvozená z klasického i moderního baletu, rytmická výchova, zpěv, taneční...

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu