Němčina pro začátečníky

Kurz probíhá podle učebnice Němčina pro samouky z vydavatelství Didaktis, pod vedením
lektora Detlefa Größlera. Setkáváme se vždy ve čtvrtek v 19.00 v refektáři kláštera
Dominikánů v Jablonném v Podještědí. Cena za lekci (90 minut) je 40 Kč.
Noví účastníci kurzu jsou srdečně zváni!
Úvodní lekce proběhne 27. 9. 2012 v 19.00

Bližší informace vám podá Jana Lapková na e-mailu j.lapkova@gmail.com, 607 219 810.

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu