English for you

Kurzy angličtiny pro mírně pokročilé, pro začátečníky i pro děti spolufinancovány grantem
z U.S. Embassy v Praze.


Angličtina pro mírně pokročilé
V angličtině pokračujeme v práci s učebnicí Eurolingua English 3. Lekce jsou doplněny
reáliemi z anglicky mluvících zemí (články z tisku, videa, písně, zjednodušená četba klasické
literatury, prezentace, atd). Lekce probíhají vždy v pondělí od 19.00 hod. do 20.30 hod.
v malém refektáři v dominikánském klášteře v Jablonném v Podještědí. Cena za lekci (90
minut) je 40 Kč.
Noví účastníci kurzu jsou srdečně zváni!
Úvodní lekce 24. 9. 2012 v 19.00.

 

Angličtina pro začátečníky
Kurz angličtiny pro úplné začátečníky probíhá vždy ve středu od 19.00 hod. do 20.30 hod.
v malém refektáři v dominikánském klášteře v Jablonném v Podještědí. Cena za lekci (90
minut) je 40 Kč. Na kurzu pracujeme s učebnicí Eurolingua English 1 a dalšími materiály
(písně, videa, pracovní listy atd.)
Noví účastníci kurzu jsou srdečně zváni!
Úvodní lekce 26. 9. 2012 v 19.00.


Angličtina pro děti
Kurz angličtiny pro děti probíhá vždy ve středu od 16.00 do 16.45 hod. v MŠ Studánka v 1.
patře. Dětem je angličtina představena pomocí her, básníček, písní, pohybových aktivit,
pracovních listů, čtením jednoduchých pohádek. Cena za lekci (45 minut) je 15 Kč.
Úvodní lekce 19. 9. 2012 v 16.00.

Více informací poskytne lektorka na e-mailu j.lapkova@gmail.com, 607 219 810