nedělní programy pro předškolní neposedy

16.01.2011 22:05

První masopustní neděle

První masopustní neděle Na stole už jsou připraveny papíry, misky na kašírování, štětce a lepidla, všichni jsou nedočkaví, kdy už budeme dělat ty masky, a já zdržuji vyptáváním, co jsme slavili minulou neděli. Že křest Páně, to nikdo neví, ale že jsme všichni, co jsme se tu sešli, měli křest, to...
02.12.2010 19:03

Na Krista Krále 2010

Na Krista Krále 2010 Už od scholového tábora se snažíme dětem přiblížit rozměry času – pohádkou o Chronosu a Chaosu, vyráběním přesýpacích hodin, orloje s různými „budíky“, malováním toho, co děláme v různých měsících. Na začátku programu jsem dětem rozdala barevné fotky z časopisů a...
02.12.2010 19:03

Pocta sv. Cecílii 2010

Pocta sv. Cecílii 2010 Napekli jsme v týdnu s dětmi perníky, respektive perníkové desky. Děti si nejprve noty své oblíbené písničky namalovali pastelkou na papírovou velkou notovou osnovu. V neděli jsme jim na perníkové desky polevou namalovali notovou osnovu s houslovým klíčem a děti si do...
30.06.2010 13:26

Neděle 28.6.2010

Zápis z neděle 28. června – Téma věnované Sv. Pavlovi z Tarsu Sešli jsme se jako obvykle v půl desáté. Tentokrát přišli Spalovi – Sam, Sára, Sofie, Žantovi – Šimon, Eliška a Magdalenka, dále Márinka a dvě starší dívky – Nikola a Pája. Na úvod jsem se zeptala, zda někdo něco o sv. Pavlovi ví....
10.06.2010 23:03

Mše svatá s dětmi ve skalách

Dětská mše ve skalách 6.června 2010   Scházíme se v 9:00 na parkovišti v Dolní Světlé v počtu asi devíti rodin. Počasí nám přeje, krásně svítí sluníčko. Po halasném bubnování si na začátek zazpíváme píseň „Na nedělu raníčko“ a pak vyrážíme po cestě směrem ke Krkavčím skalám a hranicím....
19.04.2010 23:49

Třetí neděle velikonoční; 18.4.2010

Třetí neděle velikonoční; 18.dubna 2010 Jan 21,1-19  Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto:  Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl:...
19.04.2010 23:47

Neděle Božího milosrdenství 2010

Neděle Božího milosrdenství 2010 Zatímco schola zkouší, v malém refektáři už se chystají stoly a potřeby na malování. Na začátku mše tu v očekávání sedí Vítek, Maruška, Šimon, Eliška, Samuel, Sára a Sofie. Každý dostal A3 čtvrtku a lepidlo. Rozdávám první obrázek na omalovávání. Děti ho...
08.04.2010 19:03

Květná neděle 28.března 2010

Zápis z Květné neděle 28.března 2010 Po průvodu s kočičkami jsme se sešli v počtu 5-ti dětí ve věku 3 až 6 let. Dnešní program byl inspirován událostmi nadcházejícího pašijového týdne, konkrétně čtyř nejdůležitějších dní v roce – Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, Bílé neděle a Velikonočního pondělí....
05.04.2010 14:16

Neděle Zmrtvýchvstání Páně 2010

Neděle Zmrtvýchvstání Páně 2010 V sobotu po vigilii bylo agapé pro dospělé, v neděli tedy jsme se dohodli, že hostinu po mši připraví děti. Již kolem deváté na tom začíná pracovat Sára s Kubou, krájí kiwi a připravují na talířky různé dobroty. Kuba, syn své matky profesionálky,...
13.11.2009 22:21

Neděle 1.11.2009

Program začal hudební vložkou s nejmenšími dětmi. Tentokrát se sešlo sedm předškoláků a měli jsme od minule připravené obrázky na sklo, respektive na skleničky od přesnídávek, kompotů, zavařenin atd. Obrázky se měli sloupnout z fólie a nalepit na skleničky. Do skleničky se vloží svíčka a je hotová...

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu