12. 6. 2011 Slavnost Seslání Ducha svatého, biřmování, farní den

24.05.2011 23:32

Tuto neděli vás zveme od 10.00 na mši svatou do baziliky v Jablonném. Výjimečná bude tato letniční mše udělováním svátosti biřmování naším litoměřickým biskupem Janem Baxantem. Po mši svaté bude přednáška otce biskupa, během níž bude v zahradě kláštera probíhat výtvarná dílna pro děti, tentokrát zaměřená na podmalby na skle.
Následovat bude společný oběd v refektáři kláštera. Od 13.30 vás zve Divadelní spolek bří v hábitu na quizové představení „Záhadné biblické příběhy“. Po představení je v areálu kláštera možnost si zahrát petanque, stolní tenis, pro děti je zde dětské hřiště. V podvečer se odebereme neformálním procesím na Lemberk, kde bude v 18.00 slavena mše v kapli sv. Ducha.  

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu