Adventní koncert s osvědčenou kvalitou i se svěžími inovacemi

24.11.2011 12:55

Na třetí adventní neděli, tedy 11. 12., se již dlouho těší mnoho různých lidí. V prostorách kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí se totiž připravuje podobně jako v minulých letech adventní koncert.
Program začne ovšem již v 15. 30, a to vernisáží prací studentů výtvarného oboru Základní umělecké školy v Jablonném v Podještědí na téma Duše mého města. Úvodní slovo bude mít  paní učitelka výtvarného oboru Markéta Váchalová Vojtíšková, která v naší škole začala vyučovat letos v září. 
Inspirováni tímto zážitkem se mohou návštěvníci přesunout z ambitů do velkého refektáře kláštera, kde bude v 16 hodin zahájen adventní koncert. Jako první vystoupí další letošní novinka, a to sice tanečně folklorní soubor PataŠpička, který vzniknul letos na podzim ve spolupráci Farního klubu Zdislava a Mateřské školky Studánka. Děti zatančí adventní pásmo o svatokateřinské tancovačce, o zvěstování Panně Marii,  o svaté Barboře i svatém Ambrožovi, i o tom, co se to stalo nového a nevídaného v Betlémě. Hudbu k tomuto pásmu zahraje cvikovský vokálně instrumentální soubor Lusatia Consort.   Soubor je dobře znám u nás i v zahraničí pro své svébytné interpretace především středověkých a renesančních skladeb.
V druhé části koncertu vystoupí domácí komorní pěvecký sbor Slunečnice s varhanním doprovodem paní Evy Navrátilové a s doprovodem příčné flétny v rukou Andrey Plavcové. Sóla si připravují Natálie Dozorcová, Stella Drábová a Amálie Horáková.  Dále je na programu českolipské kytarové duo, které tvoří Karin Ivanová a Kateřina Suchánková, v jejichž podání uslyšíme koledy i skladby Wolfganga Amadea Mozarta. Ze Základní umělecké školy v České Lípě k nám přijede klarinetové trio pod vedením pana učitele Pavla Hrice. Skladby Jana Křtitele Vaňhala a Otmara Máchy zahrají Kryštof Valenta, Daniel Benedikt a Pavel Ferko. Základní umělecká škola Mladá Boleslav vyšle do Jablonného svůj kytarový soubor pod vedením Kateřiny Suchánkové. Na programu jsou například díla Johna Readinga a Ctibora Süssera.
Věříme, že s péčí a láskou připravený program vás vyláká v nedělní podvečer do kláštera k adventnímu usebrání. Všichni účinkující, organizátoři i bratři dominikáni a sestry dominikánky vás srdečně zvou!

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu