Neděle 28.6.2009 - farní den

03.07.2009 00:03

Neděle 28.6.2009

Dnes je farní den, takže přes všechno organizování jsem téměř zapomněl na dětskou katechezi, navíc přijíždíme do kostela pět minut před začátkem mše svaté. Malý refektář je zaplněn dětmi – naše SamSára se Sofií, Šimon, Eliška, Kubíček, šest dětí od našich brněnských přátel. Zůstává se mnou jedna maminka (je překvapena, že nejsme na úvodní obřady v kostele. Odpovídám, že děti účastnící se programů jsou převážně děti maminek, které mají hodinu před mší svatou zkoušku scholy a během zkoušky si zde děti hrají. Také že jde o mezigenerační kompromis a zapínám reproduktor s přenosem bohoslužby slova).
Děti se „rozjíždějí“, část se jich honí, část jich chce vyrazit na zahradu. Mocným hlasem je svolávám ke koberci a tajemně chrastím bílou krabicí. Krabice je plná nejroztodivnějších semínek a úkolem dětí je určit, co z kterého semínka vyroste. Největší problém jim dělá pecka avokáda a chlupaté lusky lupinusu, jinak na vše ostatní s naší pomocí přijdou. Po chvíli se děti přestávají koncentrovat, tak vytahuji druhý papír s obrázkem semínka a ptám se, co je potřeba, aby semínko vyrostlo. Voda, sluníčko, hlína, teplo....Mluvíme o tom, že ze semínka nejprve vyroste malý kořínek, pak stonek a lístečky, ze stonku se může stát kmen... strom...na něm plody.....v něm další semínka.... A že nám to takhle hezky Bůh zařídil....
Koncentrace zase opadává, tak se jich ptám, jak dlouho takový strom roste....ukazuji jim obrázek tisu, a říkám, že se mohou dožít třeba 800 let a upozorňuji je, že nedaleko odtud máme tři takové staré tisy. S pomocí maminky se pak snažíme takovou epochu dětem přiblížit. Pak ukazuji obrázek topolu a vysvětluji, že topol se dožívá podobného věku jako jejich babička či dědeček.
Jsou tu i dvě děti z první třídy, ty pak mají za úkol nalézt v atlase stromů cedry a povídáme si o jejich roli v biblických příbězích.
Na závěr každé dítě dostává na výběr ze čtyř siluet stromů (xeroxy) a má za úkol stromy domalovat. Př. Datlovník – moře, datle, listy, velblouda; smrk – jehličí, šišky, les, zvířátka........
Obrázky pak děti odnášejí v obětním průvodu. Je jich tolik, že je pomáhají odebrat oba ministranti.

Od 11.00 organizujeme ve velkém refektáři přednášku a pro děti jsme připravili výtvarnou dílnu na dvoře. Máme 15 desek ze školních lavic, na které jsme přilepili A3 a opřeli je o zeď při vchodu do klášterního dvora. Starý pracovní stůl slouží k míchání barev. Navíc Jana s Michalem přinesli skleničky a barvy na sklo, tak si nakonec každé dítě ještě odnáší svou vymalovanou sklenku.
Oběd od 12.00 a divadlo od 14.00 je společná aktivita, jakkoli máme dole v zahradě pro neposedy vysekané hřiště s volejbalovou sítí a kroužky na ringo, dvě sady koulí na petangue a kuličky, které kupodivu nikoho nezaujali. Výhodou je, že zhruba 60 návštěvníků divadelního představení muselo projít dvakrát okolo dětské galerie.
Od 13.00 se ještě ve velkém refektáři promítají fotky z Lourdes a Klára nabízí další program pro děti – další taková dílnička. Nafukovací balónky, lepící papíry, nůžky - děti 100% zaujali.
Po divadle starší děti zmehly na volejbalové hřiště, menší se snažily hrát stolní tenis a postupně se společnost rozcházela. Když se zapaloval oheň, tak z dětí zůstali jen naši tři divoši, kteří již značně znaveni, pobíhali mezi opékáním párků a pohádkami, které jsem jim pouštěl na dataprojektoru.
Karel  

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu