Neděle 4.10. 2009 „Posvěť se jméno tvé“

12.10.2009 15:10

Neděle 4.10. 2009 „Posvěť se jméno tvé“
Navázala jsem na předchozí programy, kdy jsme se s dětmi věnovali tomu, že Bůh je náš otec „na nebesích“. Po přečtení příslušné kapitolky v katechismu jsem nabyla dojmu, že bych jim měla sdělit něco v tomto smyslu: jde o to, abychom coby Boží děti světily Boží jméno svým každodenním chováním. Vymyslela jsem si k tomu maňáskové divadlo.
V neděli jsme se sešli s Kubou a s Márinkou a ještě na konci velké scholy jsme si všichni dohromady zazpívali Oslavujte Hospodina, což je písnička, která se připravuje na dětskou mši. Schola šla na mši a my jsme s Filipovým kytarovým doprovodem pokračovali v dětských písničkách. Děti si vzaly hudební nástroje a běhali kolem stolů ve velkém refektáři a moc je to bavilo. Pak jsme poslali i Filipa na mši a připravili si vedle divadlo: Jednoho dne se jistý anděl rozhodl, že se podívá na svět, jak žijí Boží děti. Slétl dolů a vidí na pískovišti dva kluky, jak se perou o hračky. Celý zarmoucený se jich ptá, jak se jmenují, oni odpovídají, že Karlik Papučka a Honzik Mišpulka. Anděl je kárá, že dělají hanbu svým jménům. Pak letí dál a vidí Kačenku Blátotlačku a Ovečku Beránkovou, jak si pomáhají postavit věž. Taky se jich ptá, čí jsou a ony odpovídají, že jsou Boží děti. Anděl je chválí, že dělají čest Božímu jménu, že jej světí.
Děti to sledovaly dost napjatě, Samuel mi to pak později odpoledne celé převyprávěl, ale nejsem si moc jistá, že se jim to spojilo s veršem z Otčenáše.
Pak si děti samy zkoušely hrát divadlo s maňásky. Mezitím jsem připravila stůl na tvoření, děti dostaly kusy keramické hmoty a měly udělat každý devět korálků, za každý verš Otčenáše jeden. To je ohromně zaujalo, korálky napichovaly na špejle, do příště vytvrdnou a budeme si je moct nabarvit a navléknout do náramku.
Ještě s rukama od hlíny běžíme do kostela, děti odnesly dary, pak víří po kostele, Karel je z toho na nervy, ale Eva mi pak říkala, jak se jí to líbilo a že sice běhaly, ale jinak byly úplně ticho. Každopádně se ještě vzdalujeme do refektáře, ještě nám tam zbyl kus hlíny na zpracování. Na přijímání jsme už zas zpět v kostele.
Bára  

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu