Zprávy z farnosti

22.10.2011 20:46

Poslední listopadovou nedělí začíná adventní čas a většina z nás si zapálí první svíci na adventním kalendáři, děti si začnou vylupovat okénka adventních kalendářů.  Adventní čas má býti časem zklidnění a rozjímavých adventních písní, časem smíření se sebou, s bližními i s Bohem. Nenechme se pouze pohltit předvánočními nákupy, úklidy, pečením, vařením, zdobením, večírky...    
Druhou adventní neděli, tj. 4.12. 2011, nás v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy po mši svaté poctí svou návštěvou svatý Mikuláš s anděly.
Třetí adventní neděli, tj. 11.12. 2011, se v prostorách dominikánského kláštera uskuteční adventní koncert. Program zahajuje v 15.30 vernisáž studentů výtvarného oboru Základní umělecké školy v ambitech kláštera a od  16.00 se můžeme těšit na samotný adventní koncert, letos zpestřený  domácím tanečně folklórním souborem PataŠpička.
Čtvrtou adventní neděli, tj. 18.12. 2011, vás zveme do naší baziliky v 7.00 na rorátní mši svatou.        Samotné rorátní mši bude předcházet  dílna otevřená všem zájemcům, kteří by se chtěli tyto staré radostné zpěvy naučit. Dílna začíná v sobotu 17. 12. ve 13 hodin v refektáři dominikánského kláštera v Jablonném a potrvá přibližně do  17.00 hodin. V 17.00 téhož dne před bazilikou převezmeme od zástupců skautského hnutí Betlémské světlo, které si zájemci mohou přenést do svých domovů. Betlémské světlo bude svítit v přístupové chodbě do kláštera až do konce vánočních svátků a bude tak k dispozici všem zájemcům. Sobotní program je završen filmovými exerciciemi v refektáři kláštera, přičemž se tentokrát budeme zamýšlet nad filmem Xaviera Beauvoise O bozích a lidech.  Příběh o trapistické komunitě v Alžíru je natočen podle skutečných událostí, o které se podělil jeden z přeživších bratrů. Film nabízí pohled do malého řeholního společenství stejně jako do muslimské majority, a zároveň nabourává zavedená klišé.
Po svátcích vánočních zveme 28.12. 2011 od 15.00 do refektáře kláštera zájemce o hru v šach, stolní tenis, či děti na pohádku Jiřího Stracha Anděl Páně.
Přejeme všem krásné prožití adventu i radostné prožití vánoc, jakož i šťastný Nový rok 2012.

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu