Prázdninové ohlédnutí

01.09.2011 13:07

 

Prázdniny jsou za námi, ale ještě se chceme s vámi podělit o několik zážitků z letošního léta. První týden v červenci jsme zavítali na Moravu, konkrétně do Olomouce, kde 2. července byli vysvěceni za kněze naši tři dominikánští bratři fr. Jindřich Martin Poláček, fr. Pius David Oláh a fr. Ludvík Vít Grundman. Několik fotografií z této velké události naleznete ve fotogalerii. 

 Schólový tábor  v Hoješíně u přehrady Seč byl zaměřen na chrámový zpěv a denně se zpívalo minimálně dvě hodiny. Ohromující byla hudební gramotnost dětí i vedoucích, kteří krom zpěvu hráli na nejrůznější hudební nástroje (piáno, varhany, housle, zobcové i příčné flétny, perkuse, trubka, pozoun…). Krásné bylo, že zpěv a hra na hudební nástroje nebyly jen doménou zkoušek, ale děti si hrály a zpívaly i ve volném čase. Toho však příliš nebylo, neboť krom pěveckých zkoušek probíhala i celotáborová hra. Každý den byl motivován jiným novodobým světcem (blahořečeným). První den jsme byli seznámeni se sociálně charitativním dílem P.G.Frassatiho, druhý den s Chiarou Luce Badano coby vzorem pro nemocné a trpící, třetí den s nejen charitativním dílem matky Terezy, čtvrtý den nás doprovázeli blahořečení manželé Martinovi, pátý den jsme si přiblížili postavu papeže Jana Pavla II., šestý den jsme se zabývali dílem Maxmiiána Kolbeho. Celotáborová etapová hra každý den vycházela ze života či díla zmíněných svatých (blahořečených). V kuchyni (zdaleka nejen) se o nás všechny (cca 50 osob) celý týden starala sestra Anežka OP, kterou si můžeme pamatovat i z jejího šestiletého působení v Jablonném v Podještědí, neboť ona byla iniciátorkou vzniku naší farní schóly.  Pár fotografií z tábora naleznete ve fotogalerii.

K letošnímu sjíždění řeky jsme si vybrali Ploučnici, respektive jednodenní vodácký výlet z Mimoně do Borečku. Letos nás jelo 5 lodí, a pouze jedna se na zrádné podvodní větvi, vodáckým slangem řečeno, cvakla a tudíž tři děti si prožili tzv. vodácký křest. Několik fotografií z tohoto výletu najdete také ve fotogalerii.  

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu