Přehled výuky - jaro 2009

06.05.2009 00:17

Při výuce používáme učebnici Pravdová, M.: Francouzština pro začátečníky. Le Français pour vous. Praha: Leda.

 

18.3. 2009

1.lekce: sloveso être, sloveso aller, nationalités

 

25.3. 2009

1. lekce: určité a neurčité členy; předložka à –vazby au, aux; tvoření záporu a otázky

 

1.4. 2009

1. lekce: sloveso avoir, connaître, fráze Comment allez-vous?, Comment ça va?, vocabulaire - plan de la ville

 

8.4. 2009

2. lekce: Vazba il y a, il n´y a pas; vocabulaire – la ville (banlieu, librarie, mairie, gratte-ciel etc.); slovesa 1. třídy (parler, habiter, aimer, plaisanter, chercher, chanter)

 

15.4. 2009

2. lekce: tázací zájmena a částice: que, qui, où, comment, quand, combien, quel, quelle, quels, quelles; vocabulaire – se présenter (âge, enfants, domicile (adresse), célibataire, marié (e), professions, loisirs)

 

29.4. 2009

Révision 1. a 2. lekce, vocabulaire: remplir la fiche, compréhension

 

6.5. 2009

3. lekce: ženský rod přídavných jmen, cvičení na str. 32, les dialogues (str. 24- 25), přivlastňovací zájmena

 

13.5. 2009

3. lekce: vocabulaire – les pays d´Europe

 

 

20.5. 2009

opakování slovní zásoby třetí lekce (str. 33 a slovíčka vážící se k evropským státům), gramatika čtvrté lekce str. 40 - 43

 

27.5. 2009

Vocabulaire: est, ouest, nord, sud, dialogues 4. lekce: Ou se trouve...

 

Les monuments de Paris: viz také https://www.musee-orsay.fr; https://pantheon.monuments-nationaux.fr/fr/?fl_r=4;https://www.grandpalais.fr/visite/fr/; https://www.musee-picasso.fr/homes/home_id23984_u1l2.htm


3.6.  2009

Slovní zásoba 4. lekce, číslovky. Pro nácvik náslechu www.rfi.fr

 

10.6. 2009
Gramatika 5. lekce

Cvičení na procvičení přídavných jmen vztahujících se k národnosti:

https://www.bonjourdefrance.com/n10/qcm/a51e.htm

https://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/module1/2.1.html

https://faculty.virginia.edu/ajmlevine/grammar/adjectives_match.html

 

Cvičení na číslovky:

https://www.maisondequartier.com/cours/english/old_nombres_eng.htm

https://lexiquefle.free.fr/numero.swf

 

 

17.6. 

Cvičení na opakování slovní zásoby pro pohyb ve městě: https://lexiquefle.free.fr/ville.swf
Téma: mon cv en dates
Gramatika 5. lekce
 
 
24.6.
Závěrečná hodina: nejnutnější jazyková výbava na letní cesty
Cvičení na prázdniny:
A ještě Douce France ve dvou provedeních:
Tento kurz bude pokračovat  od poloviny září 2010 v úterý odpoledne, čas bude upřesněn, sledujte tyto stránky či nástěnku na bazilice.
Zároveň bude otevřen nový kurz pro úplné začátečníky, rovněž v úterý odpoledne.
 
Bonnes Vacances! Bára Spalová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pepit.be/exercices/primaire1/mathematique/divers/serie02/APNOMB01.html

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu