Přehled výuky - LS 2010

21.10.2012 17:42

20. 1. 2010
Cvičení na téma „Family“ – křížovka a dotazník; aktivity na procvičení possessive determiners; cvičení na tvorbu záporné a kladné odpovědi na otázku (učebnice str. 48/3.1).

27. 1. 2010
Opakovací lekce – cvičení str. 48/1.1; 51/6.1, 6.2, 7.1; 52/7.2, 8.1, 8.2; 53/9; 54/12
Příští hodina angličtiny je 17. 2. 2010!!!!

24. 2. 2010
Procvičení slovní zásoby – ovoce, zelenina, číslovky 21 - 999; lekce 5 – „At the market“ cvičení str. 56/1.1, 1.2; 57/2.1, 2.1, 4; 58/5.1; vytvoření dialogu nákupu na trhu ve dvojicích; domácí úkol (homework) 59/6 – vytvoření dialogu nákupu v trafice (newsagent)

10. 3. 2010
Rozšiřování slovní zásoby na téma „Shopping“, gramatika – This/That; These/Those; cvičení 63/11; 67/15.5
Homework:
https://members.iinet.net.au/~adelegc/grammar/this_that/this_etc.html - napište do tabulky věty v množném čísle.
https://www.1-language.com/englishcourse/unit12_grammar_exs2.htm - zvolte správnou variantu z nabídky a doplňte věty. Správné odpovědi získáte kliknutím na “Grade me”.

17. 3. 2010
St. Patric´s Day - activities:
https://www.esolcourses.com/content/topics3march/stpatricksday1/vocabulary/st-patricks-day-vocabulary.html
https://www.esolcourses.com/content/topics3march/saint-patricks-day/elementary-jumbled-sentences-1.html
https://www.esolcourses.com/content/topics3march/saint-patricks-day/elementary-jumbled-sentences-2.html
https://www.esolcourses.com/content/topics3march/saint-patricks-day/elementary-jumbled-sentences-3.html
https://www.esolcourses.com/content/topics3march/saint-patricks-day/elementary-jumbled-sentences-4.html
https://www.esolcourses.com/content/topics3march/saint-patricks-day/st-patricks-day-gap-fill.html
Shopping trip aktivity; cvičení 60/7.2; 62/10.3
Domácí úkol – listening str. 64/13 „A letter from America“

31. 3. 2010
Cvičení na poslech – číslovky: 60/8.2; překlad „A letter from America“ 64/13.1; 65/13.2; 65/13.3; gramatika z lekce 6 – přítomný čas prostý – kladný tvar, otázka, zápor; cvičení 68/1.1; 68/2; 69/3.1; 69/3.4. Homework – cvičení 69/4.1

7. 4. 2010
Gramatika – the time, str. 77 – 78; cvičení 70/5.1, 5.3; 71/6; 72/8.1; 73/9.1; 74/10.1, 10.2, 10.3
Online cvičení the time:
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/time.htm

21. 4. 2010
Reading – Schools in Britain str. 75; exercises 78/12.5; 79/12.8, 12.9; reading Poems str. 80 – 81
Homework – str. 72/7.2; 78/12.7; 81/2.1

Dne 28. 4. 2010 výuka angličtiny odpadá.

19. 5. 2010
Crossword Puzzle str. 82/3, 4; page 84/8.4; 85/8.5
Opakování – čas + cvičení; test – How free is your free time.
Homework – napsat 3 věty s použitím příslovek času – never, not usually, sometimes, usually, always.

26. 5. 2010
Základy Past simple tense (minulý jednoduchý čas) str. 85/9.
Lesson 7 . 86/1.1.; 1.2; 87/2.1
Hra z opakování – str. 90/7
Homework str. 87/2.2
 

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu