Přehled výuky ZS 2009

21.10.2012 17:18

5. 10. 09
Opakování – sloveso to be, zápor, otázka; plnovýznamová slovesa (to work, to live, etc.), zápor, otázka (present simple tense).
Online cvičení k probíraným tématům:
https://www.speakspeak.com/html/d3a20_english_grammar_present%20simple_tense.htm
https://www.speakspeak.com/html/d3a11_resources_grammar_beginners_pressimple_questions1.htm
https://www.parapal-online.co.uk/exercises/basic.html
https://www.parapal-online.co.uk/exercises/is_are.html
https://www.parapal-online.co.uk/exercises/questions.html
https://www.englishlearner.com/tests/present_simple_sentences_1.shtml

12. 10. 09
Cvičení na poslech https://www.parapal-online.co.uk/games/multichoice.html (opakování tvorby otázky v jednoduchém přítomném čase), radové číslovky, datum, roční období, předložky času (prepositions of time).
Online cvičení k probíraným tématům (prepositions of time):
https://www.learnenglish.org.uk/CET/flashactivities/learnenglish-central-grammar-prepositions-time.html
https://www.english-4u.de/prepositionoftime.htm (cvičení předložek je ve spodní části stránky – exercise 1 – 3)
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/prepositions/exercises?02
https://www.eslpartyland.com/quiz-center/preptime.htm
19. 10. 09
Dialogy – On the market, Telephone call, Arranging a meeting, Railway travel; minulý čas (Past simple tense)
Online cvičení k probíraným tématům (past simple tense):
https://www.english-4u.de/past_tense_ex1.htm
https://www.english-4u.de/past_tense_ex2.htm
https://www.english-4u.de/past_tense_ex3.htm 
https://www.english-4u.de/past_tense_ex4.htm
https://www.english-4u.de/past_tense_ex5.htm
https://www.english-4u.de/past_tense_ex6.htm
https://www.english-4u.de/past_tense_ex7.htm
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past (cvičení jsou ve spodní části stránky)
Dialog „A ticket to London“ https://www.audioenglish.net/english-learning/english_dialogue_railway_travel_2.htm

26. 10. 09
Článek History of Halloween a sledování krátkého filmu s „Halloweenskou“ tématikou. Článek i film je k dispozici zde: https://www.history.com/content/halloween/real-story-of-halloween

2. 11. 09
Článek „Holidays and customs in Britain and the USA“ (lekce 2) a související cvičení – 7.1, 5.1, 5.2.
Domácí úkol – cvičení 11.1 a 11.2 na straně 35.

16. 11. 09
Rozšiřování slovní zásoby – skládání idiomů, cvičení na poslech a výslovnost z lekce 2, začátek čtení na pokračování: Charles Dickens – Christmas Carol

23. 11. 09
Minulý čas – tvorba otázky a záporu. Čtení a překlad článku Famous lives, tvorba otázek ke článku. Listening – první kapitola z knihy A Christmas Carol.

30. 11. 09
A Christmas Carol – listening a překlad první kapitoly „Scrooge“. Cvičení k probíranému textu.

7. 12. 09
Gramatika – past continuous tense (English Grammar in Use). A Christmas Carol – listening a překlad druhé kapitoly „Marley´s Ghost“ a související cvičení.

14. 12. 2009
A Christmas Carol – listening a překlad třetí kapitoly „The First Spirit“ a související cvičení.

21. 12. 2009
A Christmas Carol – listening a překlad čtvrté kapitoly „The Second Spirit“ a související cvičení.

11. 1. 2010
A Christmas Carol – listening a překlad páté a šesté kapitoly „The Last of the Spirits“ a “Merry Christmas, Mr. Scrooge”.

18. 1. 2010
Kontrola cvičení k přečtené knize „A Christmas Carol“. Slovní zásoba a speaking na téma „Reading in English is a Waste of Time!“ – aktivity 1 a 2; aktivity 3 do otázky č. 8. Otázky 9. – 14. na domácí úkol přečíst, popřípadě na příští hodinu připravit poznámky.
Online slovník anglických idiomů: https://idioms.thefreedictionary.com

25. 1. 2010
Film – A Christmas Carol
1. 2. 2010
Dokončení otázek z pracovního listu Reading in English is a Waste of Time!, čtení a překlad článku Nelson Mandela – cvičení z učebnice 40/4.1, 41/4.2, 4.4. Domácí úkol – 41/5 – krátký životopis libovolné osobnosti.
Příští hodina angličtiny bude 15. 2. 2010!!!!!

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu