Přehled výuky - ZS 2009

21.10.2012 17:40

14. 10. 09
Probíraná témata – sloveso to be, zápor, otázka; poslechová cvičení lekce 1.
Online cvičení k probíraným tématům:
https://www.pilarcordoba.com/1eso/to_be/tobe1.htm
https://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_tesifon/recursos/ingles/act_interactivas/cuestionarios/tobe0.htm
https://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_tesifon/recursos/ingles/act_interactivas/cuestionarios/tobe3.htm
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-1274.php
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-1545.php
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-1/exercise-english-157.php

19. 10. 09
Probíraná témata – procvičení seznamovacích dialogů, cvičení na poslech z lekce 1, státy a národnosti, abeceda.
Online cvičení k probíraným tématům:
https://www.audioenglish.net/english-learning/basic_countries_nationalities_pronunciation1.htm - státy a národnosti
https://www.learnenglish.org.uk/kids/antics/index.html - hra s opicí, hadem a kokosovými ořechy: klikněte na písmenko abecedy, které uslyšíte. Doporučuji úroveň MEDIUM 

29. 10. 09
Opakování státy a národnosti, abeceda.
Lekce 2 – listening + nová slovesa to want, to need, to listen, to speak, to learn, to read, to write, to understand, to watch, to like. Anglické výrazy v češtině. Čísla 1 – 20. Křížovka na procvičení nových sloves; str. 25.
https://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary/b_vocabulary/bank01/vocabulary01_01/ - křížovka s čísly

4. 11. 09
Lekce 3 – Home
Slovní zásoba – bydlení, množné číslo, určitý a neurčitý člen, vazba there is/there are, předložky místa.
Online cvičení a hry k probíraným tématům:
Neurčitý člen
https://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary/a_grammar/file02/grammar02_c01/ - zvolte správnou odpověď. Po dokončení cvičení zvolte „Score“. Vypíše se vám počet správných odpovědí.
https://www.members.iinet.net.au/~adelegc/grammar/articles/articles1.html - doplňte správný člen. Pro kontrolu odpovědí zvolte „Check answers“.
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/nouns/exercises - zvolte správný tvar neurčitého členu.
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-6042.php - zvolte správný tvar neurčitého členu (cvičení v dolní části stránky).
https://www2.arnes.si/~oskplucija4/younglearners/aoran.htm - doplňte správný tvar neurčitého tvaru. Výsledek zkontrolujte tlačítkem „Check“.
Slovní zásoba – dům/byt
https://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary/b_vocabulary/bank12/vocabulary12_01/ křížovka – doplňte názvy předmětů, které se nacházejí v bytě/domě. Většinu z nich jsme probírali ve středu  Používejte slovník (např. na internetu – www.slovnik.cz).
https://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/vocab/furn1.htm - nábytek - zvolte správnou odpověď z uvedených možností. Kontrola – Check.
https://www.oup.com/elt/global/products/happyhouse/games/rodney2.5b - pexeso - místnosti v domě. Podívejte se nejdřív na Demo, pak zvolte Start 
https://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/crockery/crockery_.html - nádobí - klikněte na obrázek a pak na název. Pokud je spojení správné, dvojice se spojí .
Předložky místa
https://www.pumpkinandcompany.com/PAC/kids-activities-grammar_prep_quiz.htm - cvičení na předložky místa. Zvolte jednu z možných odpovědí.
https://www.learnenglish.be/gr1_preppl_study.htm - předložky místa. Přestudujte si nejdřív obrázky s předložkami, pak postupte na cvičení 1 a 2 (ex1 a ex2). Po dokončení cvičení zvolte „Click here“. Zobrazí se vaše skóre.
Množné číslo
https://www.roythezebra.com/reading-games/singular-or-plural-1.html - množné číslo. Ve hře musíte třídit slovíčka do dvou sloupců (singular a plural). Po správném zařazení vyberte dárek pro Lucy a myší jej vložte do krabice. Hra má 4 kola.
https://www.1-language.com/englishcourse/unit11_grammar_exs2.htm - utvořte množné číslo ze slov v závorce a doplňte do vět.

11. 11. 09
Lekce 3 – Home
Upevňování slovní zásoby – home, flat, house (cvičení s obrázky, křížovka), procvičení výslovnosti a cvičení na poslech „A study“.

18. 11. 09
Opakování probraného učiva z lekcí 1 – 3 – tvorba vět, kvíz.

25. 11. 09
Cvičení na slovní zásobu dům, byt; poslechové cvičení British homes, vytvoření inzerátu na byt v Chelsea, diktát na procvičení slovní zásoby z lekce 2.

9. 12. 09
Kapitola 4 – Family
Listening dialogy „Lynn´s Family“, gramatika – přivlastňovací zájmena, skloňování sloves v čase přítomném prostém a související cvičení z učebnice (1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 5).

13. 1. 2010
Talking about photos – popis osob na fotografiích (jméno, věk, zaměstnání, bydliště…), tvorba otázek a odpovědí týkající se osob na fotce. Vytvoření krátkých popisů k několika fotkám a určení, který popis sedí na kterou fotografii. Cvičení z učebnice: strana 45 cvičení 7 – A letter from Canada, strana 47 cvičení 9.4, tvorba kladných a záporných odpovědí – strana 48 cvičení 2.
Cvičení na slovní zásobu „Family“
https://www.quia.com/jw/112332.html - klikněte na tlačítko „Play this game!“ – úkolem je z daných písmenek sestavit slovo

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu