Přehled výuky - ZS 2010

21.10.2012 17:22

25. 10. 2010
Holiday – slovní zásoba + dialogy; active listening; hra – známé osobnosti

8. 11. 2010
Hra z učebnice Eurolingua English 1 – opakování; opposites – cvičení

15. 11. 2010
Opakování – tvorba otázek + cvičení
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1938
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1718
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5127
Reading – Celtic tales „Manachar and Menachar“

22. 11. 2010
Reading – Offend with style; gramatika SOME and ANY + cvičení 74/6.1; 75/6.5; 7.1
Homework – 76/7.3; 8; 9.1; 77/9.3
https://www.nonstopenglish.com/exercise.asp?exid=910
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3246

6. 12. 2010
Pronunciation exercise 76/8, reading The Potato King of L.A., reading exercises 80/1, 81/2, 83/4.2
Grammar – countable and uncountable nouns
Homework – Option 3: Test yourself (p. 84 – 85)

13. 12. 2010
Grammar – present continuous tense; exercises 86/1, 87/2, 88/3
Christmas song – A Fairytale in New York by The Pogues
https://www.youtube.com/watch?v=HwHyuraau4Q
Homework – exercises PCT from English Grammar in Use, Unit 3

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu