Přehled výuky - ZS 2010

21.10.2012 17:44

20. 10. 2010
Opakování – názvy států (hra BINGO), představení osob, přivlastňovací zájmena, číslovky, slovesa. Píseň – My favourite things


27. 10. 2010
Opakování – abeceda, spelling, slovesa to want, to need,to like, to have; tvorba množného čísla, členy a/an/the; slovní zásoba „family“

24. 11. 2010
Opakování – tvorba otázek + cvičení
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1938
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1718
Readig + quiz – Thanksgiving day
Cvičení 88/5.1; 5.2

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu