Přehled výuky - ZS 2012

25.10.2012 13:45

Přehled výuky

 

27. 9. 2012

Představení, výslovnost – německá abeceda, čtení krátkého textu

 

4. 10. 2012

Německo – krátký přehled všech zemí

Čtení krátkého textu – nácvik správné výslovnosti


11. 10. 2012

Opakování německé abecedy /učebnice str. 8 – 9/

Konverzace – téma „nakupování“

 

18. 10. 2012

Pozdravy a představení, krátké dialogy, opakování /učebnice str. 8 – 9/

Domácí úkol str. 12/1, 2

 

 

1. 11. 2012
 
Gramatika. Sloveso „sein“. Určitý a neurčitý člen. Cvičení – učebnice str. 16, 17, 18/2, 3; 19/4, 5, 6; 20/7, 8
 
Čísla 1 – 20. Barvy. Stupňování přídavných jmen – porovnávání „als“. Slovní zásoba – místnosti, vybavení domácnosti – tvorba vět
 
Slovní zásoba z lekce 3

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu