Program farního klubu na rok 2009/2010

15.09.2009 23:14

Program farního klubu na rok 2009/2010

Neděle  8.30 – 9.30 Schola
            9.15 – 10.00 Nedělní programy pro malé neposedy

Pondělí  18.00 -19.20 Angličtina pro (velmi) mírně pokročilé

Úterý    17.30 – 19.00 Le Français pour tous

Pátek    16.00 - 17.30 Dramatický kroužek
            17.30 – 18. 30 Schola
            19. 30  Filmový klub
 

Nedělní programy pro malé neposedy: Pro děti, které by ještě neměly valný užitek z účasti na bohoslužbě slova, je připraven program v refektáři kláštera (přes sakristii až na konec chodby). Tady se zpívá a tvoří, hraje se divadlo a hry… Snažíme se, aby témata jednotlivých programů odpovídala liturgickým textům a svátkům. Do kostela se děti vrací na přinášení darů.
Angličtina pro (velmi) mírně pokročilé: Nový kurz zahajuje 5.10.
Le Français pour tous: Kurz navazuje na zkušební provoz loňského jara, ale i motivovaní úplní začátečníci se jistě dobře zapojí.
Dramatický kroužek: Otevřeno pro všechny dětské i dospělé zájemce o dramatické umění.
Schola: Zpěvy staré i novější pro účast na liturgickém dění. Všechny hlasy i hráči jsou vítáni.
Filmový klub: Jednou měsíčně film pro přemýšlivé diváky s následnou diskusí. První promítání 16.10.

Další informace na www.zdislava.webnode.cz nebo na telefonu 773552351

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu