Schola 2012/13

03.07.2013 14:18

Scholka a schola, tedy dětský a dospělý sbor pro zpěv a liturgickou hudbu. Věnujeme se hudbě, která je součástí mší svatých, a to ve velkém historickém záběru – od středověkých chorálů a polyfonií po současnou duchovní hudbu. Pravidelně pořádáme rorátní dílnu na čtvrtou adventní neděli, jezdíme zpívat i po okolních farnostech. Zveme k účasti všechny hlasy, ale i nástroje, zvláště intenzivně sháníme varhaníka.
Zkoušky  scholky jsou v pátek od 18.00 – 18.30, po ní následuje zkouška scholy  18.30 – 19.30 v refektáři dominikánského kláštera (dveřmi vlevo vedle vchodu do kostela). Schola přispívá zpěvem ke každé nedělní bohoslužbě, takže druhou zkoušku má ještě v neděli před mší, tedy od 9.00 do 10.00. První zkouška 14. 9. 2012
Možné dotazy vám ráda zodpoví Bára Spalová, 608 239 410, b.spalova@gmail.com

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu