Schola a výuka náboženství

01.09.2011 14:48

SCHOLA
Zveme všechny zájemce o sborový liturgický zpěv a hudbu k účasti v naší skrovné schole při chrámu sv. Zdislavy a sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí. Vítány jsou všechny hlasy i hudební nástroje.
Zkoušky probíhají od pátku 23.9.2011, od 18.30 do 19.30 v refektáři dominikánského kláštera (dveřmi vlevo vedle vchodu do kostela). Schola přispívá zpěvem ke každé nedělní bohoslužbě, takže druhou zkoušku má ještě v neděli před mší, tedy od 8.30 do 9.30.
Možné dotazy vám ráda zodpoví Bára Spalová, 608 239 410, b.spalova@gmail.com

 

Výuka náboženství

 

9.9. 2011 zveme všechny zájemce (nejrůznějších věkových kategorií) o výuku náboženství v 16.00 do malého refektáře kláštera.  Zatím máme představu paralelní páteční výuky pro předškoláky a školáky (17.10 – 18.20), podle zájmu můžeme přidat termín pro dospělé…
Bližší informace vám podá Karel Spal, 773 552 351, karel.spal@gmail.com

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu