Školní rok 2012 -2013

21.08.2012 21:44

 Dramatický kroužek je otevřen dětem i dospělým bez omezení, během podzimní sezony bychom rádi nastudovali jednu pohádku či vánoční příběh. Na zkouškách se věnujeme herním rozcvičkám, práci nad dramatickým textem, ale i samotné inscenaci včetně přípravy kulis a rekvizit. Od ledna se bude dramatický kroužek intenzivně věnovat komunitnímu divadlu Květen v Jablonném. Zkoušky budou probíhat v pátek od 15.30 do 17.00 v refektáři dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí (dveřmi vlevo vedle vchodu do kostela).
Bližší informace vám rád podá Karel Spal, 773 552 351, karel.spal@gmail.com
Zahajovací zkouška bude 21.9. 2012

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu