Tříkrálová sbírka

21.01.2010 20:32

Tříkrálová sbírka
Stejně jako v předchozích letech proběhla i letos (6.- 10.1.2010) v Jablonném v Podještědí Tříkrálová sbírka celorepublikově organizovaná Charitou Česká republika. O organizaci sbírky na místní úrovni se postarala zdejší římskokatolická farnost, respektive několik dospělých dobrovolníků a 15 dětí ve věku od pěti měsíců do 15 let. Je na místě připomenout, že koledníci vedle Jablonného v Podještědí koledovali i v Heřmanicích.
Zatímco koledníci na svátek Tří králů zvěstovali narození Mesiáše, tak nyní dáváme na vědomí výslednou částku Tříkrálové sbírky, která činí 9009 Kč. Farnosti byl schválen záměr na využití Tříkrálové sbírky, a tudíž se 65% této částky bude moci investovat do budovaného dětského hřiště v areálu kláštera.
Zbývajících 15% sbírky je určeno na projekty pomoci diecézní (litoměřické) charity, 10% zamíří na humanitární pomoc, 5% je na centrální projekty Charity ČR a posledních 5% slouží k pokrytí režie sbírky.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať!

Za Římskokatolickou farnost Jablonné
Karel Spal 

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu