Vynášení Morany

14.03.2011 23:16

V neděli 27.3. se sejdeme v 15.00 u kostela Čtrnácti svatých pomocníků v Krompachu, abychom vyprovodili paní Smrt pro letošek na
dobro ze vsi. Můžete ji přinést náhrdelník, nejlépe z vejdunků a šnečích ulit. Neopomeňte vzít s sebou hudební nástroje, abychom jí na
poslední cestě pěkně zahráli, a také špekáčky či jiné pochutiny a nápoje, jimiž byste k pohřební hostině přispěli.

Těšíme se na Vás všechny!
Za budoucí pozůstalé
Spalovi a Müllerovi

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu