Vzdělání kultura společenství 2012/2013

09.09.2012 18:30

English for you
Angličtina pro mírně pokročilé
Kurz angličtiny pro mírně pokročilé. V angličtině pokračujeme v práci s učebnicí Eurolingua English 3, Lekce 3. Lekce jsou doplněny reáliemi z anglicky mluvících zemí (články z tisku, videa, písně, zjednodušená četba klasické literatury, prezentace, atd.) a probíhají vždy v pondělí
v 19.00 v refektáři kláštera Dominikánů v Jablonném v Podještědí. Kurz je financován z grantu U.S. Embassy v Praze.
Noví účastníci kurzu jsou srdečně zváni!
Úvodní lekce proběhne 24. 9.2012 v 19.00.

 

Angličtina pro začátečníky
Kurz pro začátečníky. Znovuotevřený kurz angličtiny bude probíhat ve středu v 19.00 v refektáři kláštera Dominikánů v Jablonném v Podještědí. Úvodní lekce proběhne 26. 9. 2012 v 19.00.
Více informací poskytne lektorka na e‐mailu j.lapkova@gmail.com, 607 219 810.


Němčina pro začátečníky
Kurz němčiny pro začátečníky. Kurz probíhá podle učebnice Němčina pro samouky z vydavatelství Didaktis 5. lekce, pod vedením lektora Detlefa Größlera. První lekce školního roku 2012/2013 proběhne ve čtvrtek 27. 9. V 19.00 v refektáři kláštera Dominikánů v Jablonném
v Podještědí.
Noví účastníci kurzu jsou srdečně zváni!
Úvodní lekce proběhne 27. 9. 2012 v 19.00
Bližší informace vám podá Jana Lapková na e‐mailu j.lapkova@gmail.com, 607 219 810.

 

Le Français pour tous
Kurz francouzštiny pro velmi mírně pokročilé. Pracujeme s učebnicí Le Francais pour vous, jsme asi v polovině. Na hodinách se krom gramatiky a konverzacím věnujeme také různým tématům z francouzské či frankofonní kultury. První lekce školního roku 2012/2013 bude v úterý 25. 9. 2012 od 18.45 do 20.15 v refektáři dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí (dveřmi vlevo od vchodu do kostela).
Více informací poskytne lektorka Bára Spalová na na e‐mailu b.spalova@gmail.com, 608 239 410.
Zahajovací lekce proběhne 25. 9. 2011.
Vous êtes tous invités…


Divadelní kroužek
Dramatický kroužek je otevřen dětem i dospělým bez omezení, během podzimní sezony bychom rádi nastudovali jednu pohádku či vánoční příběh. Na zkouškách se věnujeme herním rozcvičkám, práci nad dramatickým textem, ale i samotné inscenaci včetně přípravy kulis a rekvizit. Od ledna se bude dramatický kroužek intenzivně věnovat komunitnímu divadlu Květen v Jablonném. Zkoušky budou probíhat v pátek od 15.30 do 17.00 v refektáři dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí (dveřmi vlevo vedle vchodu do kostela).
Bližší informace vám rád podá Karel Spal, 773 552 351,
karel.spal@gmail.com
Zahajovací zkouška bude 21.9. 2012

 

Tanečně folklórní soubor Patašpička
Soubor má za sebou úspěšný rok existence a zve nové tanečníky a tanečnice od tří let až do dospělosti. Náplní je taneční průprava odvozená z klasického i moderního baletu, rytmická výchova, zpěv, taneční improvizace a příprava jevištních zpracování (nejen) folklorního
materiálu. Letos chystáme vánoční představení a přípravu na letní mezinárodní festival
folklorního umění v Německu. Zkoušky probíhají ve středu v tělocvičně mateřské školky Studánka (15. 00 – 15. 45 děti od 5 do 8 let; 15. 50 – 16. 35 děti od 3 do 4 let; 16. 40 – 18. 00 děti od 9 let výše), s sebou volný oděv a pití, tančíme naboso.
Úvodní lekce 19. 9.2012.
Více informací poskytne lektorka Bára Spalována na e‐mailu  b.spalova@gmail.com, 608 239 410.


Schola & Scholka
Scholka a schola, tedy dětský a dospělý sbor pro zpěv a liturgickou hudbu. Věnujeme se hudbě, která je součástí mší svatých, a to ve velkém historickém záběru – od středověkých chorálů a polyfonií po současnou duchovní hudbu. Pravidelně pořádáme rorátní dílnu na čtvrtou ( letos výjimečně třetí) adventní neděli, jezdíme zpívat i po okolních farnostech. Zveme k účasti všechny hlasy, ale i nástroje, zvláště intenzivně sháníme varhaníka. Zkoušky scholky jsou v pátek od 18.00 – 18.30, po ní následuje zkouška scholy 18.30 – 19.30 v refektáři dominikánského kláštera (dveřmi vlevo vedle vchodu do kostela). Schola přispívá zpěvem ke každé nedělní bohoslužbě, takže druhou zkoušku má ještě v neděli před mší, tedy od 9.00 do 10.00.
První zkouška 14. 9. 2012
Možné dotazy vám ráda zodpoví Bára Spalová, 608 239 410,
b.spalova@gmail.com

 

Výuka náboženství
Náboženství se začne vyučovat od 14. 9., je rozděleno na dvě skupiny. Výuku předškolních dětí vede Klára Žantová. Kurs pro starší děti je koncipován jako příprava k prvnímu přijímání. Výuka probíhá paralelně od 17:15 do 18:00 v refektáři/kanceláři dominikánského kláštera (dveřmi vlevo
vedle vchodu do kostela). V případě zájmu dospělých se lze domluvit na individuálních konzultacích.
Bližší informace vám podá Karel Spal na e‐mailu karel.spal@gmail.com, 773552 351
Zahajovací schůzka bude 14. 9. 2012


Komunitní divadlo Květen v Jablonném
Nový jedinečný projekt o.s. Centrum svatá Zdislava a Schkoly Gmbh z Hartau. Probíhat bude od listopadu 2012 do května 2013 a jeho cílem je utvoření čtyř až pěti skupin, které se budou scházet cca jednou za 14 dní za asistence buď animátorů projektu Karla a Barbory Spalových a/nebo
jedné ze dvou profesionálních divadelnic, které jsme díky podpoře grantového fondu ERA ČSOB a Česko‐německého fondu budoucnosti mohli do projektu přizvat. Cílem práce ve skupinách je stvořit jeden divadelní obraz na široce pojaté téma Květen v Jablonném, tedy domluvit se na koncepci, stvořit scénář, kostýmy, rekvizity, kulisy a nastudovat jej. Úkolem profesionálů pak bude stmelit jednotlivé obrazy do jednoho představení, které bude mít premiéru 1. 5. 2013. Jedna z divadelních skupin bude německojazyčná a budeme se do ní snažit zapojit i sousedy
z přilehlých německých oblastí.
Bližší informace vám podá Karel Spal, 773 552 351, karel.spal@gmail.com

 

Filmové exercicie
Od října do března se můžeme jeden sobotní večer měsíčně setkávat v refektáři dominikánského kláštera (dveřmi vlevo vedle vchodu do kostela) v zamyšlení a diskuzi nad zajímavým filmem. Program najdete na www.zdislava.webnonode.cz nebo na vývěsce kostela.
Bližší informace vám podá Karel Spal, 773 552 351, karel.spal@gmail.com

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu