Zprávy z farnosti - červenec 2012

21.07.2012 15:44

V pátek 25.5. jsme v bazilice uvedli Koncert varhanních a acapellových skladeb v podání samotných autorů a Českolipského chrámového sboru. Po květnové hlavní pouti  ke svaté paní Zdislavě  (26.5.) a následné slavnosti Seslání Ducha svatého (27.5) se přiblížil termín již tradiční „Noci kostelů“. Samotné Noci kostelů předcházel koncert Jaroslava Svěceného, bazilika pak byla přístupná návštěvníkům do 24:00. Zatímco v boční kapli byla tzv. zóna ticha, tj. prostor pro vlastní ztišení, zastavení se v uspěchaném světě, v bazilice místní farář seznamoval návštěvníky s tímto prostorem a jeho účelem. Bohužel se nám na poslední chvíli omluvili autoři dokumentárního filmu z roku 1989 „Srdce se nemá chytat“, kteří nám slíbili promítnout i další natočený, ale v dokumentu nevyužitý filmový materiál. Tak snad se nám to příští rok podaří zrealizovat.
Ve čtvrtek 7. 6.  jsme  slavili Slavnost Těla a krve Páně spojenou s procesím a žehnáním městu a kraji. Paralelně s touto slavností probíhalo vystoupení našeho tanečně folklórního   souboru Patašpička v rámci hudebního festivalu na hradě  Houska.
Ve čtvrtek 14.6. jsme uvedli znovuobnovenou divadelní premiéru  hry Manželské vraždění v refektáři kláštera, tentokrát však v jiném hereckém složení.
Víkend 15. – 17.6.  jsme strávili na divadelním festivale v Bystřici pod Hostýnem. Jednalo se o třídenní divadelní festival za účasti 15 divadelních souborů, na kterém vystoupil Divadelní spolek bří v hábitu s hrou Manželské vraždění.
V pátek 22.6. jsme si s dětmi docházejícími na náboženskou výuku udělali závěrečnou slavnostní hodinu a následující den, tj. 23.6, jsme si na Horeckém rybníce osvojovali základy vodáckého umění. Výcvik byl určen pro mladší děti, aby se na mělké klidné vodě  naučily samy ovládat loď, neboť se v srpnu opět chystáme na vodácký víkend.
Farní den  jsme oslavili v neděli  24.6.  na  Slavnost narození svatého Jana Křtitele, mši svatou celebroval  Mons. Stanislav Přibyl CSsR, který p mši svaté přednášel na téma Mariánská úcta v katolické církvi. Paralelně s přednáškou probíhaly v klášterní zahradě výtvarné dílny (vyrábění papírových loutek, batikování, malování na kameny) pro malé i velké pod vedením Markéty Váchalové Vojtíškové, Marie Grohové a Jany Lapkové. Od 14:00 uvedla Markéta Váchalová  Vojtíšková v ambitech kláštera Duo Vernisáž, výstavu  z cyklu Duše mého města II., díla studentů ZUŠ Jablonné v Podještědí a Markéty Váchalové Vojtíškové.  V jiné části ambitů jsou vystavenyi kulisy a kostýmy k pohádce o dvanácti měsíčkách, díla  studentů ZUŠ Nový Bor a Hany Pražanové.  Obě výstavy si můžete prohlédnout v ambitech kláštera až do konce prázdnin. Ve 14:30 byl ve velkém refektáři kláštera koncert „Vítáme prázdniny!“ žáků ZUŠ Jablonné v Podještědí. Pod vedením pedagogů Denisy Dohnalové, Hany Postránecké, Romana Douby a Václava Filipa účinkovali Eliška Kvapilová, Monika Jandáková, Helena Pelhřimovská, David Holub, Zuzana Schmidtová, Natálie Štefanová, Monika Šofrová, Petra Kopřivová, Gabriela Perglová, Pavlína Perglová, Andrea Nováková, Adéla Laurová, Anežka Vakulová,  Tereza Hemmerová, Amálka Horáková, Eliška Juračková, Anna Holubová, Markéta Zpěváková. Laskavými sponzory byly: Jídelna Jana pod věží, Hostinec u Koláče, Velkoformátový tisk Nuvute s.r.o. 
Červencový týden od 8 - 15.7. strávíme na schólovém táboře v Seči u Chrudimi.
Přejeme vše dobré dětem i dospělým na prázdniny.
Za řkf
Karel Spal

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu