Zprávy z farnosti - červenec 2013

03.09.2013 09:31

23.6. 2013 Farní den
Koncem června  jsme oslavili společně farní den, během mše svaté jsme se přimlouvali  za požehnání na nastávající prázdninový čas, stejně jako děkovali za vzdělání, jehož se nám v uplynulém školním roce dostalo. Po mši svaté nám bratr Šimon OP promítal své fotografie z pouti do Svaté země, zatímco v klášterní zahradě probíhaly výtvarné dílny pro děti. Malovalo se na obličej, batikovalo se v kotli na otevřeném ohni  a vyráběli se papírové loutky a ozdoby. Po společném obědě a kávě, kterou nám zpestřily děvčata svým flamencem,  jsme připravili refektář pro odpolední koncert žáků ZUŠ Jablonné v Podještědí. Tomu však předcházela vernisáž mladých výtvarníků (ZUŠ Jablonné v Podještědí) v ambitu dominikánského kláštera.
1350 korun se vybralo na dobrovolném vstupném z koncertu, které jsme po společné domluvě věnovali Charitě litoměřické diecéze na konto určené na pomoc po letošních povodních.

17.7. – 22.7. 2013 Mezinárodní folklórní festival Europeade
Po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje se chystáme na 50. ročník mezinárodního folklórního festivalu Europeade.  Za soubor Patašpička se jej účastní 9 dětí a tři dospělí, s  Lusatií Consort bude cestovat 23 muzikantů a čeká nás 5 společných vystoupení  mezi více než 350 folklórními soubory. 

18.8. – 25.8. 2013 Schólový tábor v Hoješíně
Letošního schólového tábora v Hoješíně, který pořádáme společně s brněnskou a opavskou schólou se od nás z farnosti letos účastní 11 dětí, 4 vedoucí a 1 dospělí jako doprovod.

30.8. – 1.9. 2013 Vodácký výlet na Otavu
Letos, stejně jako předcházející roky, pořádáme farní vodácký výlet, tentokrát na zlatonosnou Otavu. Sjíždět se ji chystáme od města Sušice do Katovic.

Prázdninový čas využíváme k přípravě na příští školní rok – opět připravujeme jazykové kurzy, folklórní Patušpičku, dramatický kroužek i divadelní spolek Bří v hábitu, výuku náboženství. Taktéž účtujeme získané grantové prostředky a snažíme se získat nové, připravujeme volby do Farní rady, upravujeme webové stránky (www.zdislava.webnode). Ale také se snažíme si užít požehnaný prázdninový čas, nabrat sil a optimismu,  a to přejeme i  vám.
Za řkf
Karel Spal

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu