Zprávy z farnosti - srpen 2013

03.09.2013 09:35

Letní čas jsme zčásti strávili na Mezinárodním folklórním festivalu Europeade v německé Gothe ( o festivalu více v samostatném článku) a po uzávěrce tohoto čísla, tak jinak 18.8 – 25.8. 2013 se chystáme na schólový tábor do Hoješína na přehradě Seč. Závěrem prázdnin se tradičně vypravíme na víkendové sjíždění řeky a pro letošní rok jsme si vybrali zlatonosnou Otavu.
V bazilice mezitím proběhl v sobotu 10. 8. 2013 závěrečný benefiční koncert žitavské varhanické školy pod vedením Neitharda Bethkeho a Lukáše Trykara. Benefice, která vynesla 2009 Kč a 11 Euro je určena na rekonstrukci chrámových varhan.
Od 11.8. do 18.8. 2013 probíhají pod názvem „Týden zdislavské baziliky“ v Jablonném dominikánské misie. Na průběhu těchto misií se mimojiné podílíme panelovou diskuzí nad knihou Barbory Spalové „Bůh ví proč: Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách“ a derniérou divadelního představení Květen v Jablonném.
1.9. 2013 zveme na nedělní mši svatou především školáky a učitele, neboť se jim během mše dostane požehnání na nový školní rok.
Na 8.9. 2013 připravujeme v ambitu kláštera vernisáž výstavy Zmizelé Sudety, která nám bude zapůjčena od o.s. Antikomplex. Vernisáž bude zahájena v 11:00, tj. po nedělní mši svaté. 
Během září plánujeme ještě mši svatou s dětmi, která bude spojena tradičně s drakiádou. O přesném datu a místě konání budeme informovat na nástěnce visící na kostele a webových stránkách www.zdislava.webnode.cz
A především se během září a začátkem října zahájí program našeho o.s. Centrum svaté Zdislavy, o jehož programu vás informujeme v samostatném článku. Zde si jen dovolím poznamenat, že se nám rozšířila nabídka jazykových kurzů o výuku ruského jazyka, který budou vyučovat Ladislav a Světlana Nemergutovi.
Za řkf
Karel Spal

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu