Zprávy z farnosti - srpen

21.07.2012 15:47

Víkend 15. – 17.6.  jsme strávili na divadelním festivale v Bystřici pod Hostýnem. Do Bystřice jsme dorazili o 6 hodin později, než bylo zahájení festivalu, neboť jsme cestou museli u jednoho z automobilů vyměňovat chladič. Přišli jsme tedy o páteční muzikálové představení  muzikálu Tarsan v autorském provedení Souboru spojených farností. Sobotní program pokračoval vystoupením se židovskou tématikou Na druhé židli, kterou se představil studentský divadelní soubor Zjev z Jevíčka. Poté vystoupil  náš Divadelní spolek bří v hábitu s hrou Manželské vraždění. Následovalo představení Noc pátá (divadelní soubor Pod věží ze Štramberka), Svatý Václav (farní soubor ze Želechovic), Alžběta jedna z nás (Tak-Tak z Lidečka), Zacheus (dětské divadélko ze Strážnice). Vrcholem festivalu bylo (podle našeho názoru) vystoupení ochotnického divadla Debřa z Horní Lhoty s představením Zacheus. Nedělní program pak pokračoval folklórními představeními souborů Děcka ze Skoronic a Záhoran Všechovice  v duchu hudby a tance. Vzhledem k přítomnosti dvou televizí vám můžeme zprostředkovat i reportáže z tohoto vyvedeného festivalu (https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/312298380040011/obsah/209604-prehlidka-farnich-divadel-na-svatem-hostyne/  a   https://www.tvnoe.cz/detail-videogalerie/galerie-zpravodajstvi1.html?videoId=1529#content ).

V pátek 22.6. jsme si s dětmi docházejícími na náboženskou výuku udělali závěrečnou slavnostní hodinu a následující den, tj. 23.6, jsme si na Horeckém rybníce osvojovali základy vodáckého umění. Výcvik byl určen pro mladší děti, aby se na mělké klidné vodě  naučily samy ovládat loď, neboť se 24. – 26. 8. chystáme na vodácký víkend. Program nám zpestřily Vartenberské slavnosti, které se odehrávaly na pláži Horeckého rybníka. Děti, ale i dospělí si tedy užili, nejen koupání a pádlování, ale i rytířů, kejklířů a nejrůznějších řemeslníků.

Farní den  letos připadl na neděli  24.6.  na  Slavnost narození svatého Jana Křtitele, mši svatou celebroval  Mons. Stanislav Přibyl CSsR, který po mši svaté přednášel na téma Mariánská úcta v katolické církvi. Paralelně s přednáškou probíhaly v klášterní zahradě výtvarné dílny (vyrábění papírových loutek, batikování, malování na kameny) pro malé i velké. Od 14:00 začala v ambitech kláštera hned dvojitá vernisáž: vystaveny tu jsou až do konce září díla studentů ZUŠ Jablonné v Podještědí pod vedením Markéty Váchalové Vojtíškové z cyklu Duše mého města.  V jiné části ambitů jsou vystaveny i kulisy a kostýmy k pohádce O dvanácti měsíčkách, díla  studentů ZUŠ Nový Bor a Hany Pražanové.  Obě výstavy si můžete prohlédnout v ambitech kláštera až do konce prázdnin. Ve 14:30 byl ve velkém refektáři kláštera koncert „Vítáme prázdniny!“ žáků ZUŠ Jablonné v Podještědí. Laskavými sponzory byly: Jídelna Jana pod věží, Hostinec u Koláče, Velkoformátový tisk Nuvute s.r.o. 
28.6. 2012 jsme předali Léčebně dlouhodobě nemocných v Jablonném v Podještědí peněžní dar ve výši 10 046 Kč. Jde o výtěžek lednové Tříkrálové sbírky (respektive 65% sbírky, viz rozdělení Tříkrálové sbírky uvedené  v únorovém Zpravodaji), na které se aktivně podílelo 21 dětí a devět dospělých. Doufáme, že tyto prostředky napomohou zkvalitnit život pacientů místní LDN. S vrchní sestrou LDN jsme předběžně domlouvali i další spolupráci farnosti a ústavu – vystoupení dětí, dobrovolnické předčítání, společné dílny atd.  Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať!
Týden od 8. do 15.7. jsme strávili na schólovém táboře na Seči u Chrudimi. Tentokrát se kromě schól z Brna a Opavy účastnilo i 11 dětí a 5 dospělých z naší farnosti. Celotáborová hra měla za téma dobu prvních křesťanů, tedy asi  2.-3. století. Jeden den byl zasvěcen katechumenátu té doby, druhý symbolům, ve třetím jsme se vydali za poustevníky do Kappadokkie, ve čtvrtém museli děti dobrodružně prchat ze zajetí v  římském Koloseu, v pátém se setkali se svatou Helenou a v šestém se svatým Augustinem. Každý den byla sloužena mše svatá a konaly se dvě zkoušky zpěvu.
Za řkf
Karel Spal

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu