Zprávy z farnosti - září

22.08.2012 08:26

Zahajujeme novou sezónu pod starým heslem: vzdělání,  kultura, společenství

Prázdniny jsou pomalu za námi a my jsme pomalu začali připravovat program na další školní rok. Letos budou pro zájemce v refektáři kláštera opět otevřeny naše jazykové kurzy; v pondělí od 19.00 angličtina pro mírně pokročilé, v úterý od 18. 45 francouzština, ve čtvrtek němčina. 
V angličtině pokračujeme v práci s učebnicí Eurolingua English 3, Lekce 3. Lekce jsou doplněny reáliemi z anglicky mluvících zemí (články z tisku, videa, písně, zjednodušená četba klasické literatury, prezentace, atd). Kurz je financován z grantu U.S. Embassy v Praze. První lekce proběhne 24. 9.  V případě zájmu je možnost znovuotevření kurzu angličtiny pro začátečníky. První lekce je naplánována na 26. 9. v 19.00. (Kontakt na lektorku: j.lapkova@gmail.com, mobil 607 219 810.) 
Ve francouzštině se nacházíme v 19. lekci učebnice Le Francais pour vous (nakladatelství Leda, autorka Pravdová), takže pro úplné začátečníky by bylo asi těžké se do kurzu začlenit, nicméně schopní samostatní jedinci to jistě zvládnou. Na hodinách se krom gramatiky  a konverzacím věnujeme také různým tématům z francouzské či frankofonní kultury. První lekce školního roku 2012/2013 bude 25. 9.
Termín kurzu němčiny bude upřesněn dle potřeb lektorky.
V pátek bude opět v provozu od 15:30 dramatický kroužek, od 17:00 náboženství pro malé i velké, od 18:00 dětská scholka, od 18:30 schola. Dramatický kroužek je otevřen dětem i dospělým bez omezení, během podzimní sezony bychom rádi nastudovali jednu pohádku či vánoční příběh, od ledna se bude dramatický kroužek intenzivně věnovat komunitnímu divadlu Květen v Jablonném. První podzimní setkání bude 21.9. 2012.
Náboženství se začne vyučovat od 14. 9., je rozděleno na výuku pro předškolní  děti a školní děti. V případě zájmu dospělých se lze domluvit na individuálních konzultacích.
Scholka a schola, tedy dětský a dospělý sbor pro zpěv a liturgickou hudbu, budou mít první zkoušku rovněž 14. 9. Věnujeme se hudbě, která je součástí mší svatých, a to ve velkém historickém záběru – od středověkých chorálů a polyfonií po současnou duchovní hudbu. Pravidelně pořádáme rorátní dílnu na čtvrtou adventní neděli, jezdíme zpívat i po okolních farnostech. Zveme k účasti všechny hlasy, ale i nástroje, zvláště intenzivně sháníme varhaníka.
Ve středu budou v tělocvičně mateřské školky Studánka  probíhat zkoušky tanečně folklórního souboru Patašpička (15. 00 – 15. 45 děti od 5 do 7 let; 15. 50 – 16. 35 děti od 3 do 4 let; 16. 40 – 18. 00 děti od 8 let výše). 
Soubor po roce své existence, kdy uvedl dvě představení -  Adventní pásmo o setkání Panny Marie s andělem a představení Otevírání studánek, rozšiřuje svoje řady na tři věkové skupiny. Nadále trvá spolupráce se souborem staré hudby Lusatia Consort, letos bychom se chtěli připravit na společné letní vystoupení na mezinárodním festivalu folklorního umění v Německu. Již 1.9. vystupujeme v německé Hartavě ještě s Otevíráním studánek.  Úvodní lekce ale proběhnou až 19. 9., kdy také rádi uvítáme nové tanečníky a tanečnice.
Od října se pak jednu sobotu v měsíci můžete těšit na diskuze okolo filmů v rámci tzv. filmových exercicií. Novinkou bude projekt komunitního divadla „Květen v Jablonném“, ale o tom se dozvíte více v sousedním článku. Přesnější informace o chodu našeho farního klubu  budou k dispozici začátkem září na plakátovacích plochách, nástěnce na kostele či na webových stránkách www.zdislava.webnode.cz  
18.8. jsme uspořádali drobnou  cyklopouť do Svébořic, dnes již neexistující vesnice, kde stával
kostel Nanebevzetí Panny Marie (slavnost 15. 8.), a tak tu asi bývala v  tomto období pouť.

Víkend 24. - 26. 8. jsme vyrazili sjíždět na kánoích řeku Sázavu. V pátek jsme se ubytovali v kempu v Čerčanech, odkud jsme v sobotu ráno vypluli do Týnce nad Sázavou. V neděli jsme pak pokračovali do Pikovic.
A ještě jedna pozvánka už z babího léta - v neděli 2.9. se budeme při
mši svaté modlit za dar Ducha svatého pro školáky, studenty a
pedagogy, jimž začíná nový školní rok. Po mši se bude žehnat školním
potřebám, tak nezapomeňte svou brašnu, penál, oblíbené pero či tak
něco.
Za řkf
Karel Spal (karel.spal@ gmail.com, 773552351)

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu