Zprávy z farnosti

12.01.2013 11:35

Tříkrálová sbírka
V novém roce se budeme, stejně jako v letech minulých, účastnit Tříkrálové sbírky organizované Charitou Česká republika. Koledovat budeme první týden v lednu, tj. od 3.1. do 6.1. Stejně jako minulé roky jsme podali záměr na využití Tříkrálové sbírky (65%). V případě jeho schválení bychom rádi  dovybavili malý refektář kláštera (šatní skříň), ve kterém probíhají 4 jazykové kurzy, schází se tu Klub aktivních seniorů KLAS, probíhá zde výuka náboženství, filmové exercicie a zkouší zde divadelní kroužek i komunitní divadlo.
Komunitní divadlo Květen v Jablonném
Během prvních šesti zkoušek se víceméně ustálil počet členů divadelního souboru (11 + lektorka) a spolupracujeme i s externími hudebníky.  Za potěšující považujeme skutečnost, že se k projektu připojili i němečtí účastníci. Vzhledem k časovým možnostem účastníků zkoušíme dvakrát měsíčně, v pátek od 19:30 do 22:00. Ti, kteří nespěchají hned domů, či využijí možnost přespání v klášteře, se účastní společné večeře a dalšího rozvíjení divadelního příběhu.
Nyní rozpracováváme příběhy dvou hlavních postav, vytváříme jejich charaktery, snažíme se herecky uchopit okamžiky jejich života. Tyto příběhy jsou konstitutivní pro námět, který vypracoval z vlastní iniciativy jeden z účastníků. Od ledna se do projektu zapojí 15 dětí, které nyní navštěvují divadelní kroužek. Dětské zkoušky budou probíhat každý týden pod vedením koordinátorů Báry a Karla Spalových a pod vedením profesionální lektorky Martiny Čurdové jednou za 14 dní. Tyto dětské zkoušky budou předcházet zkouškám dospělých. Na jaře 2013 budeme postupně obě skupiny sjednocovat, tak abychom mohli 1. května 2013 uvést premiérové představení.
Filmové exercicie
Tématem filmových exercicií v novém roce bude naděje.  V malém refektáři 26. ledna od 18:00 shlédneme film Pavla Lungina Ostrov. Těšíme se na vás i diskuzi, kterou tento film zajisté otevře.
Mše svatá s dětmi na Hvozdu
27. ledna 2013 vás zveme na mši svatou s dětmi, která bude na vrcholku hory Hvozd/Hochwald  od 10:30 v restauraci Hochwaldbaude. Po krátkém agapé (občerstvení v restauraci) následuje převlek do karnevalových oděvů a tříkilometrový sjezd na saních (bobech) do obce Krompach, a to sice po sáňkařské dráze, po které jezdíval i saský kurfiřt. Co s sebou? Karnevalový převlek, sáně či boby, něco na posilněnou, hudební nástroj a dobrou mysl. Přístupových cest na vrchol je několik, chcete-li s námi stoupat po červené turistické značce z obce Krompach, tak vězte, že vyrážíme v 8:45 po červené značce od posledního domu obce směrem na Hvozd.
Všem přejeme šťastný a požehnaný rok 2013.

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu