Přehled výuky

04.02.2014 13:13

Změna webových stránek

Naši činnost můžete nadále sledovat na www.centrumzdislava.eu
30.10.2013 16:52

Přehled výuky ZS 2013

1. 10. Opakování probraných gramatických jevů Theme: Les photos des vacances Abbaye Pesquié: https://www.abbaye-pesquie.org/Abbaye_benedictine_Notre-Dame_du_Pesquie/Bienvenue_au_Pesquie.html   8. 10. Opakování časování nepravidelných sloves Slovíčka 23. lekce, subjonctif nepravidelných sloves,...
27.03.2013 12:50

Přehled výuky LS 2013

19.2. 2013 grammaire de la lecon 21 (zájmeno en, slovesa essayer, payer, employer, servir) la révision du vocabulaire du corps humain Theme: Médecins sans frontieres Devoir: https://www.infovisual.info/03/pano_fr.html           ...
02.10.2012 21:23

Přehled výuky ZS 2012

25. 9. Répetition: se présenter, les verbes: etre, avoir, connaitre, rencontrer, s´appeler, opakování číslovky a přivlastňovací zájmena   2. 10. Jouez les dialogues de rencontre, se présenter en...
06.02.2012 08:58

Přehled výuky LS 2012

7.2. Grammaire - les expressions du temps p. 250-251                           Theme : les congés...
17.10.2011 08:59

Přehled výuky ZS 2011

27.9. Raconter les experiences et les souvenirs de vacances 4.10. Révision: Les temps des verbes, les verbes irréguliers, les questions Theme:...
01.02.2011 22:03

Přehled výuky LS 2011

1.2. Vocabulaire de l´intérieur de l´appartement, les verbes irréguliers voir et écrire   8. 2. La déscription de l´appartement, le vocabulaire du jardinage, vidéojournal: l ´Humour en...
06.10.2009 20:22

Přehled výuky 2009/2010

Lekce probíhají každé úterý od 17.30 do 19.00 v refektáři dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí. Kurz začíná pátou lekcí učebnice M. Pravdové "Francouzština pro začátečníky" (nakladatelství LEDA). POZOR ZMĚNA:  Od 26. 10. budou lekce francouzštiny vzhledem k možnostem některých...
06.05.2009 00:17

Přehled výuky - jaro 2009

Při výuce používáme učebnici Pravdová, M.: Francouzština pro začátečníky. Le Français pour vous. Praha: Leda.   18.3. 2009 1.lekce: sloveso être, sloveso aller, nationalités   25.3. 2009 1. lekce: určité a neurčité členy; předložka à –vazby au, aux; tvoření záporu a otázky   1.4....

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu