Angličtina pro začátečníky

21.10.2012 17:50

Přehled výuky - ZS 2012

V roce 2012 nás podpořila:   26. 9. 2012 Unit 1 Greetings 1; 4 – listening Grammar – verb “to be” (být) – oznamovací věty, zápor, otázka Professions Great Britain – introduction 3. 10. 2012 Opakování – “to be” + greetings Fráze – Where are you from?; What do you...
21.10.2012 17:49

Přehled výuky - LS 2012

V roce 2012 nás podpořila:   25. 1. 2012 Checking homework Talk about your hometown Exercises 71/5.4; 75/10.5 1. 2. 2012 Practicing – questions 73/8.3 Reading – Schools in Britain Exercises – 78/12.5; 79/12.8; 12.9 Option 2 Poems and Puzzles Homework 78/12.6; 12.7 8. 2....
21.10.2012 17:46

Přehled výuky - ZS 2011

5. 10. 2011 Introduction Opakování – Unit 1: Phrases Grammar – to be + zápor + otázka Song – Norah Johnes – Turn Me On 12. 10. 2011 Unit 1, exercises 1.1, 2.2, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11 Vocabulary – jobs – Game BINGO Homework – vytvořit 5 otázek pomocí slovesa to be 26....
21.10.2012 17:44

Přehled výuky - ZS 2010

20. 10. 2010 Opakování – názvy států (hra BINGO), představení osob, přivlastňovací zájmena, číslovky, slovesa. Píseň – My favourite things 27. 10. 2010 Opakování – abeceda, spelling, slovesa to want, to need,to like, to have; tvorba množného čísla, členy a/an/the; slovní zásoba...
21.10.2012 17:42

Přehled výuky - LS 2010

20. 1. 2010 Cvičení na téma „Family“ – křížovka a dotazník; aktivity na procvičení possessive determiners; cvičení na tvorbu záporné a kladné odpovědi na otázku (učebnice str. 48/3.1). 27. 1. 2010 Opakovací lekce – cvičení str. 48/1.1; 51/6.1, 6.2, 7.1; 52/7.2, 8.1, 8.2; 53/9; 54/12 Příští...
21.10.2012 17:40

Přehled výuky - ZS 2009

14. 10. 09 Probíraná témata – sloveso to be, zápor, otázka; poslechová cvičení lekce 1. Online cvičení k probíraným...